Cột THGT BG6,2 W5~7 | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột THGT BG6,2 W5~7

Cột đèn tín hiệu giao thông, thân cột bát giác côn mạ kẽm nhúng nóng. Xà lắp đèn tín hiệu có độ vươn từ 5 đến 7 mét, sử dụng cho nhiều làn đường...


 


Cột THGT BG6,2 W5~7

Relevant Links: link1 link2