Cột bát giác 14m BG14 | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột bát giác 14m

Cột bát giác 14m

Kiểu cột thông dụng nhất, đèn pha được lắp lên cột bởi các xà ngang, sử dụng để chiếu sáng các điểm nhấn khu vực, chiếu sáng tăng cường...


 


Kiểu cột thông dụng nhất, đèn được lắp lên cột bởi các xà ngang, sử dụng để chiếu sáng các điểm nhấn khu vực, chiếu sáng tăng cường...

Relevant Links: link1 link2